Taking Sales to a higher level

Taking Sales to a higher level

Pomagamo vam uveljaviti vaše strategije in doseči odlične prodajne rezultate.
Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Usmerjeni smo k implementaciji in merjenju rezultatov.
Izboljšujemo prodajno uspešnost

Izboljšujemo prodajno uspešnost

Mercuri International vas podpira pri doseganju visoke prodajne uspešnosti. Skupaj z vami opredelimo želene rezultate, oblikujemo najboljše rešitve in merimo donosnost naložbe.
Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Vaši prodajni managerji so ključni za prodajni uspeh podjetja. Mercuri International vam jih pomaga narediti vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Vodenje prodaje
Nazaj

Vodenje prodaje

Temeljno vodilo razvoja prodajnega vodenja je, da so ljudje pogosto preveč managirani in premalo vodeni.

Najpogostejše dileme vodenja prodajne ekipe so, kako zagotoviti, da bodo posamezniki in ekipa v celoti usmerjeni v najobetavnejše potencialne posle in stranke, kako zagotoviti ustrezno količino, usmerjenost in kakovost vseh prodajnih aktivnosti znotraj različnih prodajnih procesov, kako voditi, usmerjati in podpreti različne posameznike v prodajni ekipi, ki imajo različne sposobnosti in pripravljenost na prodajno delovanje. Kako zagotoviti njihovo samoiniciativnost in odgovorno uresničevanje ključnih ciljev in strategij podjetja? Kako zagotoviti uspešen timski prodajni pristop, v katerem mora vsakdo odigrati svojo ključno vlogo? Kako oblikovati odprto in učeče se okolje, kjer vsi delujejo tako, da podpirajo skupni uspeh? Kako vplivati na razvoj sposobnosti in pripravljenosti pri različnih posameznikih, kako izvajati razvojno načrtovalne, letne ali karierne razgovore z različno uspešnimi posamezniki, kako izvajati skupne obiske in coaching, kako delegirati naloge? Kako oblikovati celotno prodajno organizacijo z vsemi različnimi vlogami: marketing, skrbniki kupcev, prodaja in pospeševanje, prodajna podpora… in kako zagotoviti njihovo uspešno sodelovanje?

Vse te sposobnosti vodenja zagotavljamo v različnih oblikah individualnega in skupinskega razvoja. Spremembe v delovanju vodij zagotavljamo s pomočjo kombiniranega učenja, ki temelji na realnih situacijah posameznih podjetij, razumevanju konceptov in sistemov dela. Predvsem pa z urjenjem v različnih vodenjskih situacijah s pomočjo konkretnih primerov v igranih situacijah, ki jih oblikujemo skupaj z vami. Krovni model vodenja MI LEAD™, ki smo ga razvili skupaj z univerzo St. Gallen in koncept Prilagojene prodaje™ zagotavljata temeljni okvir razumevanja vseh ključnih nalog vodenja.

Programe razvoja izvajamo kot podjetjem prilagojene učne poti za posameznike ali skupine. Poleg tega zagotavljamo praktične svetovalne aktivnosti v vaših različnih realnih vodenjskih in prodajnih situacijah in različnih poslovnih dejavnostih.

Strinjamo se z vami, ko pravite, da ni pomemben razvoj sposobnosti kar tako, temveč da mora neposredno služiti višji stopnji uspešnosti pri doseganju realnih ciljev, ki ste si jih zastavili. Sistem ustreznega profesionalnega vodenja je pri tem ključnega pomena.