Taking Sales to a higher level

Taking Sales to a higher level

Pomagamo vam uveljaviti vaše strategije in doseči odlične prodajne rezultate.
Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Usmerjeni smo k implementaciji in merjenju rezultatov.
Izboljšujemo prodajno uspešnost

Izboljšujemo prodajno uspešnost

Mercuri International vas podpira pri doseganju visoke prodajne uspešnosti. Skupaj z vami opredelimo želene rezultate, oblikujemo najboljše rešitve in merimo donosnost naložbe.
Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Vaši prodajni managerji so ključni za prodajni uspeh podjetja. Mercuri International vam jih pomaga narediti vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Uspešna prodaja
Nazaj

Uspešna prodaja

V zahtevnih in konkurenčnih pogojih trga je prodaja strateškega pomena za uspeh vsakega podjetja. Kot povsod, se tudi v prodaji išče najuspešnejše načine delovanja - kakšna je potrebna količina prodajnih aktivnosti, katera je prava smer prodajnega delovanja in kakšna je potrebna kakovost delovanja?

Gre za mnoga praktična vprašanja izvajanja prodajnih aktivnosti. Kako naj prodajna ekipa ali posameznik načrtuje svoje prodajne napore in rezultate, kateri segmenti obstoječih in novih potencialnih kupcev so najobetavnejši, kako ovrednotiti posamezne prodajne priložnosti in s kakšnimi strateškimi in taktičnimi postopki jih je mogoče uspešno prevesti v dobljene posle oziroma naročila? Kako prilagajati prodajne procese in pristope posameznim situacijam kupcev? Kako uveljaviti timski prodajni pristop, ki je za uspeh vse pomembnejši in vključuje različne ravni in funkcije podjetja?  Kako spremljati in meriti posamezne aktivnosti in faktorje uspeha v prodajnem procesu, kako pravočasno preusmerjati prodajno delovanje k boljšim rezultatom? Kako se razlikujejo vloge posameznih nosilcev aktivnosti v prodajnih procesih, katere so naloge vodje ključnih kupcev, skrbnikov obstoječih kupcev, tistih, ki osvajajo nove kupce, tistih, ki skrbe za prodajno podporo, tistih, ki pospešujejo prodajo in podobno?

To je le del vprašanj, s katerimi se ukvarja vsak vodja ali direktor prodaje. Uspešnost odgovorov na ta vprašanja v marsičem opredeljuje tudi celovit prodajni rezultat in uspeh podjetja.

Ko gre za uspešnost in razvoj celovite prodajne organizacije, se sistematično osredotočamo na vsa relevantna vprašanja uresničevanja tržnih in prodajnih strategij. Sodelujemo pri analizi trenutne situacije, opredeljevanju ciljev in strategij, določitvi potrebnih sprememb v organizaciji, oblikovanju optimalnih prodajnih procesov in načinov delovanja v prodaji, analizi kompetentnosti prodajne ekipe in posameznikov, določitvi in izvedbi različnih oblik in vsebin razvoja potrebnih kompetenc, zagotavljanju njihove praktične uporabe in razvoju vseh potrebnih sistemov za razvoj prodajne funkcije podjetja.