Taking Sales to a higher level

Taking Sales to a higher level

Pomagamo vam uveljaviti vaše strategije in doseči odlične prodajne rezultate.
Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Usmerjeni smo k implementaciji in merjenju rezultatov.
Izboljšujemo prodajno uspešnost

Izboljšujemo prodajno uspešnost

Mercuri International vas podpira pri doseganju visoke prodajne uspešnosti. Skupaj z vami opredelimo želene rezultate, oblikujemo najboljše rešitve in merimo donosnost naložbe.
Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Vaši prodajni managerji so ključni za prodajni uspeh podjetja. Mercuri International vam jih pomaga narediti vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Upravljanje prodaje - Prodajni management
Nazaj

Upravljanje prodaje - Prodajni management

Za učinkovito upravljanje prodaje vodstvene strukture potrebujejo primerne tržne strategije za doseganje postavljenih ciljev podjetja, analizo in izboljšavo izbranih prodajnih procesov, načrtovanje potrebnih prodajnih aktivnosti z različnimi vrstami kupcev, izdelavo osebnih prodajnih načrtov, razvoj ter podpiranje učinkovitih veščin sistema vodenja in vzorcev obnašanja z namenom izboljšati uspešnost prodaje. 

Takšnim izzivom vodstev podjetij smo sposobni priti nasproti z novim, izboljšanim procesom upravljanja prodaje, ki vključuje različne analize, svetovanje za izboljšavo procesov, poslovne simulacije in poslovne igre, uporabo novih metod in orodij, uvedbo prodajnih strategij ter razvoj, trening in coaching prodajnega vodenja.

S takšnimi pristopi našim naročnikom zagotavljamo:

  • Sistematično in preizkušeno pot k doseganju boljših prodajnih rezultatov
  • Nabor različnih orodij, prilagojenih posebnostim posameznega podjetja in preizkušenih v svetu
  • Svetovanje v posameznih korakih v procesu upravljanja prodaje
  • Dolgoletne praktične izkušnje naših konzultantov tako iz prodajnega delovanja kot iz prodajnega menedžmenta