Taking Sales to a higher level

Taking Sales to a higher level

Pomagamo vam uveljaviti vaše strategije in doseči odlične prodajne rezultate.
Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Usmerjeni smo k implementaciji in merjenju rezultatov.
Izboljšujemo prodajno uspešnost

Izboljšujemo prodajno uspešnost

Mercuri International vas podpira pri doseganju visoke prodajne uspešnosti. Skupaj z vami opredelimo želene rezultate, oblikujemo najboljše rešitve in merimo donosnost naložbe.
Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Vaši prodajni managerji so ključni za prodajni uspeh podjetja. Mercuri International vam jih pomaga narediti vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Področja ekspertize
Nazaj

Področja ekspertize

Prodajna ekspertiza


Pomagamo vam

  • Graditi, prilagajati ali optimirati prodajne procese
  • Razvijati kompetence ljudi, povezanih s prodajo na vodstvenem ali operativnem nivoju
  • Usklajevati prodajne sisteme, strukture in prodajna orodja ter vire
  • Začrtati obseg prodajne strukture in organizacije

S kom sodelujemo in koga pomagamo razvijati?

  • Vodstvo prodaje – od najvišjega vodstva to vodij prodaje
  • Prodajnike in zaposlene v prodajnih funkcijah – od aktivne prodaje do zalednih služb
  • Oddelke skrbi za stranke (»Customer care«) in druge podporne oddelke
  • Vodje ključnih kupcev

Področja ekspertize, prodajne kompetence, prodajni procesi, prodajne strukture in sistemi