Taking Sales to a higher level

Taking Sales to a higher level

Pomagamo vam uveljaviti vaše strategije in doseči odlične prodajne rezultate.
Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Usmerjeni smo k implementaciji in merjenju rezultatov.
Izboljšujemo prodajno uspešnost

Izboljšujemo prodajno uspešnost

Mercuri International vas podpira pri doseganju visoke prodajne uspešnosti. Skupaj z vami opredelimo želene rezultate, oblikujemo najboljše rešitve in merimo donosnost naložbe.
Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Vaši prodajni managerji so ključni za prodajni uspeh podjetja. Mercuri International vam jih pomaga narediti vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Naš pristop
Nazaj

Naš pristop

Svetovanje za prodajno uspešnost

Sistematično pristopamo k vsem prodajnim procesom, organizaciji, podpornim sistemom in človeškim virom. Svetovanje vključuje vse korake, od opredelitve tržnih strategij do njihove uspešne implementacije ter izboljšanih prodajnih rezultatov.

Upravljanje strateških kompetenc

Usklajujemo razvoj človeških virov s tržnimi strategijami podjetja, tako da člani prodajnih ekip pridobijo tiste sposobnosti, ki jih dejansko potrebujejo za uspešno izvajanje opredeljenih tržnih strategij. Obsega opredelitev potrebnih sposobnosti, ugotavljanje njihove trenutne ravni, pripravo prilagojenih programov vključno z internimi akademijami in kontinuirano merjenje doseženih rezultatov.

Poslovna šola Mercuri International

Z individualnim pristopom se osredotočamo na razvojne potrebe posameznika. V Poslovni šoli Mercuri International ponujamo širok razpon prvovrstnih pred pripravljenih programov za eksterne udeležence po vsem svetu.

Razmere na trgu so se danes spremenile do te mere, da je za uspeh podjetij smiselno uporabljati različne kombinacije vseh navedenih pristopov.