Taking Sales to a higher level

Taking Sales to a higher level

Pomagamo vam uveljaviti vaše strategije in doseči odlične prodajne rezultate.
Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Usmerjeni smo k implementaciji in merjenju rezultatov.
Izboljšujemo prodajno uspešnost

Izboljšujemo prodajno uspešnost

Mercuri International vas podpira pri doseganju visoke prodajne uspešnosti. Skupaj z vami opredelimo želene rezultate, oblikujemo najboljše rešitve in merimo donosnost naložbe.
Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Vaši prodajni managerji so ključni za prodajni uspeh podjetja. Mercuri International vam jih pomaga narediti vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Metodologije in Orodja
Nazaj

Metodologije in Orodja

Vplivate na vaše poslovne rezultate


Pri našem delu uporabljamo pristop 5 korakov, kar nam omogoča, da projekte, ki vplivajo na povečanje poslovnih rezultatov strukturiramo na najbolj učinkovit in zanesljiv način:

  • z analizo lahko definiramo kaj v podjetju dobro deluje in kaj naj bo prioriteta sprememb in izboljšav
  • s svetovanjem ustvarimo prave in prilagojene rešitve s ciljem doseganja želenih rezultatov
  • s prenosom znanj in veščin izboljšujemo zmožnosti, kompetence in veščine posameznikov vpletenih v prodajo
  • z implementacijskimi orodji zagotovimo spremembe v prodajnih rutinah
  • z ustreznimi načrti, orodji in vzpostavljenimi sistemi vodenja prodaje vplivamo na zagotavljanje pričakovanega prodajnega rezultata

ocena stanja, oblikovanje rešitve, nove kompetence, sprememba delovanja, dolgoročni reultati, analiza, svetovanje, trening, implementacija, konsolidacija