Taking Sales to a higher level

Taking Sales to a higher level

Pomagamo vam uveljaviti vaše strategije in doseči odlične prodajne rezultate.
Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Usmerjeni smo k implementaciji in merjenju rezultatov.
Izboljšujemo prodajno uspešnost

Izboljšujemo prodajno uspešnost

Mercuri International vas podpira pri doseganju visoke prodajne uspešnosti. Skupaj z vami opredelimo želene rezultate, oblikujemo najboljše rešitve in merimo donosnost naložbe.
Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Vaši prodajni managerji so ključni za prodajni uspeh podjetja. Mercuri International vam jih pomaga narediti vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Vodenje ključnih kupcev
Nazaj

Vodenje ključnih kupcev

Podjetja vedno pogosteje spoznavajo pomen ključnih kupcev za njihovo rast in stabilnost. Za doseganje postavljenih ciljev in rasti prodaje pa zahteva delo s ključnimi kupci drugačen, zahtevnejši in kompleksnejši način od dela z običajnimi kupci.  Sistematično upravljanje ključnih kupcev je zato eno najpomembnejših strateških področij vodstev podjetij.

Mercuri International je v sodelovanju z vodilno evropsko poslovno šolo Univerze St. Gallen v Švici razvil metodo vodenja ključnih kupcev, ki vključuje poglobljen in posloven model upravljanja ključnih kupcev, v katerem so združeni preizkušeni prodajni procesi ter praktične izkušnje iz mnogih mednarodnih svetovalnih in treninških projektov. Model je opremljen z ustreznimi orodji, praktičnimi primeri (case study) in analizami.

Naša metodologija vodenja ključnih kupcev zagotavlja tako malim, srednjim kot velikim podjetjem naslednje koristi:

  • Sistematično delo z informacijami o ključnih kupcih
  • Razvijanje ciljev za ključne kupce
  • Opredelitev strategij in taktik
  • Oblikovanje rešitev za ključne kupce
  • Ekipa - ljudje in timsko delo v vodenju ključnih kupcev
  • Načrtovanje dela s ključnimi kupci in njihovo merjenje

Video: "Bowtie" pristop h upravljanju ključnih kupcev, z Daveom Cusdinom

Video: Pomembni vidiki vodenja ključnih kupcev, z Daveom Cusdinom