Taking Sales to a higher level

Taking Sales to a higher level

Pomagamo vam uveljaviti vaše strategije in doseči odlične prodajne rezultate.
Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Usmerjeni smo k implementaciji in merjenju rezultatov.
Izboljšujemo prodajno uspešnost

Izboljšujemo prodajno uspešnost

Mercuri International vas podpira pri doseganju visoke prodajne uspešnosti. Skupaj z vami opredelimo želene rezultate, oblikujemo najboljše rešitve in merimo donosnost naložbe.
Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Vaši prodajni managerji so ključni za prodajni uspeh podjetja. Mercuri International vam jih pomaga narediti vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Javni programi za posameznike
Nazaj

Javni programi za posameznike

Razvoj posameznih članov vaše prodajne organizacije je smiseln pri direktorjih in vodjih prodaje ali ko uvajate v prodajo posamezne nove sodelavce, ki jih želite čim prej vključiti v želeni način delovanja obstoječe ekipe ali pa ko želite razvijati specifične kompetence zaposlenega.

Strukturiran, postopen proces osebnega razvoja nudimo vsem, ki ste v vlogi:

  • Direktorja ali vodje prodaje in želite nadgraditi sebe kot managerja in vodjo, torej, da se posvečate vprašanjem postavljanja strategij, prodajnega načrtovanja, organizacije prodaje in obvladovanja odnosov s kupci kot tudi z vodenjem, motiviranjem in coachingom ekipe ali posameznikov in tako zagotavljate razvoj in uresničevanje prodajnih načrtov.
  • Vodje, ki mora ugotovili, kakšen je vpliv posameznih elementov prodajnega vodenja na doseganje pričakovanega rezultata
  • Prodajnika, komercialista in bi želeli pri samem pridobivanju novih kupcev, kot tudi pri ponovnih prodajah profesionalno nastopiti, in v samem prodajnem procesu ustvariti visoko dodano vrednost, biti bolj inovativni in bolj strukturirani v izvedbi obiskov ter trdnejši pri zaključevanju, pogajanjih in asertivno zagotavljati spoštovanje dogovorov s strani partnerja in iskati nove priložnosti za uspeh.
  • Pogajalca in želite nadgraditi pogajalske veščine
  • Podpore v prodaji in želite uspešneje podpirati delo terenskih komercialistov in izvajati notranje prodajne procese
  • Prodajalca rešitev in želite sistematično povečati možnost, da se vaša tržna priložnost pretvori v naročilo
  • Področnega vodje in vršite prodajo preko posrednikov/agentov tako doma kot v tujini in želite izboljšati obvladovanje trgov, na katerih nastopate preko posrednikov in obvladovati informacije o končnih kupcih.
  • Skrbnika ključnega kupca in želite ohranjati oziroma pridobivati najpomembnejše kupce ter si v sodelovanju z njimi zagotoviti čim kvalitetnejše poslovno partnerstvo

Udeležba na programih Poslovne šole je že 24 let tudi prva izbira slovenskih direktorjev in vodij prodaje, kjer imajo možnost pridobiti ne samo vrhunsko znanje in prodajno vodstveni know-how, temveč tudi dragoceno priložnost deliti izkušnje s prodajnimi managerji drugih podjetij.

Oglejte si povzetke programov in videli boste, kako vas lahko Mercuri International podpre pri doseganju nove ravni osebne uspešnosti.
 

PDF pregled aktualnih javnih programov za posameznike