Taking Sales to a higher level

Taking Sales to a higher level

Pomagamo vam uveljaviti vaše strategije in doseči odlične prodajne rezultate.
Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Usmerjeni smo k implementaciji in merjenju rezultatov.
Izboljšujemo prodajno uspešnost

Izboljšujemo prodajno uspešnost

Mercuri International vas podpira pri doseganju visoke prodajne uspešnosti. Skupaj z vami opredelimo želene rezultate, oblikujemo najboljše rešitve in merimo donosnost naložbe.
Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Vaši prodajni managerji so ključni za prodajni uspeh podjetja. Mercuri International vam jih pomaga narediti vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Farmacija in Skrb za zdravje
Nazaj

Farmacija in Skrb za zdravje

Celovita dejavnost skrbi za zdravje vključuje celo vrsto različnih podjetij, proizvodov in storitev, ki se vsebinsko zelo zahtevne in prodajno močno regulirane z najrazličnejšimi predpisi. Trženjsko in prodajno delovanje v takšnih razmerah je zahtevno in od vseh udeležencev zahteva visoko stopnjo usposobljenosti in usmeritve k strankam in pacientom.

Kako zagotoviti uspešno delovanje strokovnih sodelavcev v kontaktih z njihovimi različnimi sogovorniki v zdravstvenem sistemu, z zdravniki, specialisti, odločevalci, farmacevti, ipd., v izredno konkurenčnih in zahtevnih pogojih? Kakšen način dela s strankami in katere aktivnosti strokovnih sodelavcev lahko zagotovijo vsakokratni in dolgoročni uspeh proizvodov, rešitev in storitev, ki predvsem koristijo pacientom? Kako voditi in s kakšnimi sistemi in metodami upravljati ekipo strokovnih sodelavcev, kako usmerjati in spremljati njihovo dnevno delovanje in dolgoročno gradnjo partnerskih odnosov s svojimi strankami? Vse to so vsebine programov razvoja, ki jih zagotavljamo podjetjem s tega področja?

V sodelovanju s partnerji in strankami iz panoge po celem svetu razvijamo najboljše prakse delovanja. Vse predlagane rešitve so usmerjene v neposredno zagotavljanje poslovnih rezultatov in razvoj specifičnih kompetenc v vodenju, upravljanju in neposrednem delo s strankami.

Prilagojene učne razvojne poti, delavnice, treningi, osebni coaching in svetovalno delovanje pri razvoju sistema načrtovanja, izvajanja in spremljanja zagotavljajo razvoj kompetenc in neposredni rezultat.