Taking Sales to a higher level

Taking Sales to a higher level

Pomagamo vam uveljaviti vaše strategije in doseči odlične prodajne rezultate.
Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Usmerjeni smo k implementaciji in merjenju rezultatov.
Izboljšujemo prodajno uspešnost

Izboljšujemo prodajno uspešnost

Mercuri International vas podpira pri doseganju visoke prodajne uspešnosti. Skupaj z vami opredelimo želene rezultate, oblikujemo najboljše rešitve in merimo donosnost naložbe.
Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Vaši prodajni managerji so ključni za prodajni uspeh podjetja. Mercuri International vam jih pomaga narediti vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Coaching
Nazaj

Coaching

Mercurijeve bogate izkušnje na področju razvoja prodaje dokazujejo smotrnost in učinkovitost uporabe različnih pristopov pri delu s prodajno ekipo, ko pri implementaciji želenih sprememb v kvaliteti dela prodajnikov igrajo ključno vlogo njihovi neposredni vodje.

V takšnih situacijah je namreč sposobnost izvajanja coachinga s strani vodij tisti vzvod, ki v veliki meri zagotavlja dejansko uveljavitev želenih načinov in standardov dela. Coaching predstavlja pomembno orodje vodenja in razvoja na delovnem mestu, preko različnih oblik povratne informacije – kritika, pohvala, popravljanje…

Za uspešno izvajanje coachinga pa vodje potrebujejo orodja in veščine tako na prodajnem kot tudi na vodstvenem nivoju. Vodjo je potrebno trenirati kot trenerja na terenu, v realni situaciji, potrebno je dograditi in implementirati postavljene in dogovorjene standarde za izvajanje coachinga.

Mercurijev konzultant s pomočjo povratne informacije izvaja coaching vodje po metodah in standardih, ki jih bo sicer vodja uporabil pri svojem trenerskem delu s člani svoje ekipe.