Taking Sales to a higher level

Taking Sales to a higher level

Pomagamo vam uveljaviti vaše strategije in doseči odlične prodajne rezultate.
Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Naše delo podrejamo osnovnemu cilju: uspešnejši prodaji naših strank

Usmerjeni smo k implementaciji in merjenju rezultatov.
Izboljšujemo prodajno uspešnost

Izboljšujemo prodajno uspešnost

Mercuri International vas podpira pri doseganju visoke prodajne uspešnosti. Skupaj z vami opredelimo želene rezultate, oblikujemo najboljše rešitve in merimo donosnost naložbe.
Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Prodajni management - ključni dejavnik uspeha

Vaši prodajni managerji so ključni za prodajni uspeh podjetja. Mercuri International vam jih pomaga narediti vrhunske.

Taking Sales to a Higher Level

Metoda 5 korakov
Nazaj

Metoda 5 korakov

Pri doseganju postavljenih ciljev se podjetja srečujejo z izzivi, kako na primeren in enostaven način izbrati ustrezne strategije ter sprovesti posamezne korake v razvoju svojih sodelavcev ter poslovanja. Razvoj ljudi ali poslovnih procesov bo uspešnejši le v primeru, če se tega lotimo na sistematičen način.

Zato pri razvoju ljudi in organizacij priporočamo sistematičen način - metodo petih korakov za povečanje prodajnih rezultatov in tržnega deleža. Koraki so naslednji:

  1. Analiza (Audit) področij za izboljšavo
  2. Razvoj rešitev - Svetovanje
  3. Utrditev kompetenc - Prenos razvitih modelov (Trening)
  4. Prenos v dnevno delo - Implementacija in coaching
  5. Trajna sprememba, rezultati - Utrditev in opolnomočenje

Pri tej metodi pred samo izvedbo usposabljanj vsebino in način dela uskladimo s partnerjem, ki na ta način dobi rešitev, ki mu je v čim večji meri "pisana na kožo". To zagotavljamo z izvedbo različnih analitičnih vsebin kot so npr. raziskave mnenj kupcev, mnenj zaposlenih, intervjuji z vodstvom, s katerimi pridobimo vpogled v želene spremembe in začrtane strateške usmeritve, predvsem dobrodošle pa so analize, ki nam omogočajo realen vpogled v obstoječ način dela ljudi, ki jih želimo razvijati.

Podjetje na ta način dobi optimalno prilagojene programe, ki so izvedeni v skladu s strategijami podjetja in predhodnimi sposobnostmi zaposlenih. Po sami izvedbi programov pa lahko v sodelovanju s partnerjem zagotavljamo implementacijo v vsakodnevno delo udeležencev. Takšen pristop lahko zagotovi uspešnost in omogoča, da udeleženci pridobljena znanja prenesejo v vsakodnevno prakso.
 

ocena stanja, oblikovanje rešitve, nove kompetence, sprememba delovanja, dolgoročni reultati, analiza, svetovanje, trening, implementacija, konsolidacija